Dolinšek transport d.o.o., Ižanska cesta 412, 1000 Ljubljana

Odstranitev začasne deponije na območju Brdo-jug

Za naročnika smo na podlagi javnega razpisa izvedli sanacijo zemljišč, ki so v lasti SSRS na lokaciji Brdo. Na lokaciji začasne deponije naročnika se je vzpostavilo nelegalno odlagališče različnih odpadkov: mešanih, gradbenih in ostalih odpadkov. Izkopani material in zgoraj navedene odpadke smo odstranili. Po odvozu zemljine in odpadkov se je izvedlo planiranje celotnega območja, ki se ga je zaščitilo pred dovozi novih odpadkov.

Vas zanima več?

Želite več informacij?

Call Now Button