RUŠITVENA DELA

Podjetje Dolinšek transport nudi rušenje vseh vrst objektov. Lastna gradbena mehanizacija nam omogoča hitro in kakovostno opravljena rušitvena dela. Na voljo imamo pnevmatska kladiva, ki so protihrupna, kar prispeva k zmanjšani emisiji hrupa.

Pri večjih projektih za predelavo gradbenih odpadkov na gradbišču uporabimo tudi mobilno drobilno enoto, za katero imamo vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja. Na okolju prijazen način poskrbimo za primerno odstranitev in odvoz gradbenih odpadkov, ki jih predamo ustreznim deponijam.

Reference

 • ČN Grosuplje, Grosuplje, 2013
 • RUŠITVENA DELA – OBJEKT PERUZZIJEVA, Ljubljana, 2013
 • ŽITO, Šmartinska cesta, Ljubljana, 2013
 • RUŠITEV OBJEKTA CESTA NA BRDO 105 b (Konex, SCT), Ljubljana, 2013
 • RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA »SPAR SKLADIŠČE Letališka«, Ljubljana, 2013
 • IZVEDBA RUŠITVENIH DEL NA NASLOVU AMBROŽEV TRG 3a in 3b, Ljubljana, 2012
 • MEDICINSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Ljubljana, 2012
 • RUŠITVENA DELA ZA PROJEKT CVETLIČARNA, Ljubljana, 2012
 • ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA OBJEKTA IN NOVOGRADNJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA VILA CANA, Ljubljana, 2012
 • RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT ENOSTANOVANJSKA HIŠA KOMAC, Ljubljana, 2012
 • LIDL RUDNIK, Ljubljana, 2012
 • IZVAJANJE ZEMELJSKIH IN RUŠITVENIH DEL »KOMPLEKS SNAGA« – faza 1, Ljubljana, 2011
 • RUŠITVENA DELA NA OBJEKTU »DOM UPOKOJENCEV IDRIJA – 2. faza«, Idrija, 2011
 • RUŠITVENA DELA NA OBJEKTU »KOLIZEJ«, Ljubljana, 2011
 • RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA NA OBJEKTU VEČSTANOVANJSKI STOLPIČ NA POLJANAH, Ljubljana, 2011
 • RUŠITVENA DELA NA LOKACIJI »INDUSTRIJSKA CESTA 2, GRADIS IPGI«, Ljubljana, 2011
 • RUŠITVENA DELA ZA OBJEKT TC SPAR ŠIŠKA, Ljubljana, 2010
 • RUŠITVENA DELA – HOFER TREBNJE, Trebnje, 2010
 • RUŠITVENA DELA – HOFER LAVRICA, Lavrica, 2010
 • RUŠITVENA DELA HOFER MEDVODE (bivša Sora), Medvode, 2010
 • ODSTRANITEV OBSTOJEČIH STANOVNAJSKIH OBJEKTOV (objekt A, B in C) in gospodarskega objekta (objekt D) ter dveh pomožnih objektov na Opekarski 18, Ljubljana, 2010
 • REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA SKLADIŠČNEGA OBJEKTA ORBICO, Ljubljana, 2010
 • UREDITEV PARKIRIŠČA JAVORNIK – izvedba rušitvenih in zemeljskih del, Jesenice, 2010
 • GRADBENA DELA ZA PROJEKT LINIJA ZA RAZREZ DEBELE PLOČEVINE – izvedba rušitvenih in zemeljskih del, Jesenice, 2010
 • KOBLARJEVA, Ljubljana, 2010
 • RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA NA OBJEKTU TC LITIJA – STARA FURNIRNICA, Litija, 2009
 • RUŠITVENA DELA I. IN II. FAZA – EMONIKA, Ljubljana, 2008/2009
 • ODSTRANITEV OBJEKTOV NA POVŠETOVI 2 – SNAGA, Ljubljana, 2009
 • RUŠITVENA DELA OBJEKTA NA PARCELI 235/2 k.o. Tacen ZARADFI OBNOVE KAJAKAŠKE CESTE, Ljubljana, 2009
 • RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA ZA PSO DALMATINOVA, Ljubljana, 2009
 • HOFER POSTOJNA – rušitvena dela za izgradnjo objekta, Postojna, 2009
 • RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA ZA OBJEKT PASTORALNI CENTER DOM SV. Vida, Ljubljana, 2008
 • VADBENI CENTER TO IG, Ig, 2008
 • DOM STAREJŠIH NOTRANJE GORICE, Notranje Gorice, 2008
 • AVTOTRANSPORT MARJAN VOZELJ, Ljubljana, 2008
 • IZVEDBA RUŠITVENIH IN ZEMELJSKIH DEL NA OBJEKTU DOM SV. KATARINE, Mengeš, 2008
 • RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA NA OBJEKTU LAGER MAX – LOBERIA, Ljubljana, 2007
 • RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA »POSLOVNO SKLADIŠČNI OBJEKT BLAŽIČ«, Ljubljana, 2006/2007
 • RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA NA OBJEKTU POSLOVNI OBJEKT MC – MURGLE, Ljubljana, 2006
 • RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA NA OBJEKTU STANOVANJSKI BLOK JERNEJČEK, Ljubljana, 2006
 • IZVEDBA RUŠITVENIH IN ZEMELJSKIH DEL NA OBJEKTU »KRKA«, Ljubljana, 2005
 • IZVEDBA RUŠITVENIH IN ZEMELJSKIH DEL NA OBJEKTU »PSO NA DOLENJSKI CESTI«, Ljubljana, 2005
 • RUŠITVENA DELA ZA SKLADIŠČNO DISTRIBUCIJSKI CENTER LJUBLJANSKIH MLEKARN, Ljubljana, 2003