Zaključili smo s sancijo parc št. 2663/1, k.o. Stožice za naročnika Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč RS. Naročilo smo pridobili preko javnih naročil.