Odstranitev – rušitev objektov na Vidmu (stari dom starejših občanov in bazenski kompleks)

 

Leto izgradnje: avgust 2014
Lokacija: Krško
Investitor/naročnik: Občina Krško