Odstranitev začasne deponije na območju Brdo-jug

Za naročnika smo na podlagi javnega razpisa izvedli sanacijo zemljišč, ki so v lasti SSRS na lokaciji Brdo. Na lokaciji začasne deponije naročnika se je vzpostavilo nelegalno odlagališče različnih odpadkov: mešanih, gradbenih in ostalih odpadkov. Izkopani material in zgoraj navedene odpadke smo odstranili. Po odvozu zemljine in odpadkov se je izvedlo planiranje celotnega območja, ki se ga je zaščitilo pred dovozi novih odpadkov.

 

Leto izvedbe: junij 2016
Lokacija: Ljubljana
Investitor/naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije