O PODJETJU

Podjetje Dolinšek transport d.o.o. je družinsko podjetje s 45-letno tradicijo, ki jo je začel oče Anton st.. Sprva je deloval kot samostojni podjetnik, leta 1992 pa se je podjetje preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo s sedežem v Ljubljani na Ižanski cesti, ki ga vodita njegova sinova Anton ml. in Marko Dolinšek. Družba je skozi leta rasla tako po številu zaposlenih, kot tudi s širitvijo tehnološko sodobnega voznega in strojnega parka. Podjetje si je ustvarilo dobro ime med lokalnimi gospodarskimi podjetji, vzpostavljeni so bili poslovni stiki po celotni Sloveniji ter v tujini.

Področje del, s katerimi se v podjetju Dolinšek transport d.o.o. vsakodnevno srečujemo v Sloveniji in v tujini, je zelo širok. Prevladujemo zlasti na področju zemeljskih in rušitvenih del, prevoza blaga v cestnem prometu ter del z avtodvigali.

Veliko pozornost posvečamo nenehnemu posodabljanju voznega in strojnega parka, ki danes šteje preko 20 tovornih vozil in gradbene mehanizacije. Zavedamo se, da lahko le z najsodobnejšo opremo zagotavljamo širok razpon storitev za naše stranke.

Že na samem začetku ustanovitve družbe Dolinšek transport d.o.o. smo si zastavili ambiciozne cilje, katerih uspehe žanjemo danes v trdi konkurenci storitev, ki jim konstantno dodajamo novo vrednost skozi investicije v razvoj in modernizacijo voznega parka, usposabljanje zaposlenih ter s tem dosegamo kakovost in hitrost pri izvajanju storitev. Tako smo ponosni tudi na pridobljeni SQ certifikat.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj ter neprestanega dopolnjevanja in razvoja voznega parka in storitev vam lahko zagotavljamo, da bodo storitve vseh vrst opravljene kvalitetno, pravočasno ter v skladu z vašimi individualnimi potrebami in željami.

Dolinšek transport d.o.o.
Dolinšek transport d.o.o

Dokumenti in licence

  • Nacionalna licenca za prevoz blaga v notranjem prometu;
  • Dovoljenje za prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov;
  • Dovoljenje za prevoz odpadkov v Italiji;
  • Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov za mobilno drobilno enoto;
  • Okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta.

Mediji o nas

DOWNLOAD A COMPLETE CATALOG OF OUR SERVICES AND PROJECTS SPECIFICATIONS
Download